Związek Mikołaja Roznerskiego i Adriany Kalskiej przechodzi …