ZNP: Z projektu budżetu państwa wynika, że nie ma pieniędzy na …