ZIO za 33 dni: Przed Simonem Ammannem rekordowy siódmy start …