Zbigniew Lewandowski straci mandat radnego? Komisja Rady …

Zbigniew Lewandowski straci mandat radnego? Komisja Rady ...

Stanowisko komisji jest jednoznaczne. Komisja po zapoznaniu i wysłuchaniu skarżącego i radnego Lewandowskiego w oparciu o wyroki Sądu Administracyjnego nie stwierdziła naruszenia zakazu określonego w ustawie o samorządzie gminnym.

Przypomnijmy, że sprawa wzięła się stąd, że do przewodniczącego Rady Miasta we Włocławku wpłynął wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Lewandowskiego.

Wniosek złożył Wojciech Prokopowicz, który w ostatnich wyborach starał się o mandat radnego z Kukiz 15, ale do Rady Miasta nie wszedł. Prokopowicz powołuje się na ustawę o samorządzie gminnym, która mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością.

Tymczasem, z informacji, które uzyskał Prokopowicz wynika, że w budynkach przy ul. Zbiegniewskiej 15, Fredry 14 i 16, Norwida 1 i Marii Skłodowskiej – Curie znajdują się lokale komunalne stanowiące własność miasta, a budynki te znajdują się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, której prezesem jest Zbigniew Lewandowski.

– Wobec niezrzeczenia się Zbigniewa Lewandowskiego z funkcji prezesa spółdzielni „Południe” w terminie trzech miesięcy od złożenia przez niego ślubowania radnego, Rada Miasta zobligowana jest stwierdzić wygaśnięcie jego mandatu do 19 marca – uważa Prokopowicz.

Zbigniew Lewandowski zapewniał: – Spółdzielnia administruje budynkami mieszkalnymi, w tym lokalami należącymi do miasta, ale zgodnie z ustawą o spółdzielniach, administrowanie nie jest działalnością gospodarczą.

Wideo

PiS obiecuje: 500 plus na pierwsze dziecko, "13" emerytura dla najstarszych.


Czytaj więcej…

Zbigniew Lewandowski straci mandat radnego? Komisja Rady …

Komisja po zapoznaniu i wysłuchaniu skarżącego i radnego Lewandowskiego w oparciu o wyroki Sądu Administracyjnego nie stwierdziła naruszenia zakazu określonego w ustawie o samorządzie gminnym. Przypomnijmy, że sprawa wzięła się stąd, że do …

Źródło: Włocławek NaszeMiasto.pl

Komisja Rady Miasta we Włocławku: – Radny Zbigniew …

Zbiegniewskiej 15, Fredry 14 i 16, Norwida 1 i Marii Skłodowskiej – Curie znajdują się lokale komunalne stanowiące własność miasta, a budynki te znajdują się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, której prezesem jest Zbigniew Lewandowski.

Źródło: Gazeta Pomorska

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *