Zalany Bieżanów. Wody Polskie: "Zbiornik ograniczył skalę zalania …