Zabiegana Izabela Janachowska pakuje się z bułkami do swego …