Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa polskiego i …