Wycofanie nieruchomości ze środków trwałych w 2022 r. – skutki …