Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować …

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować ...

Głosowanie w wyborach do Europarlamentu 2019 rozpocznie się 26 maja. Każdy Polak, który ukończył 18. rok życia, ma prawo oddać głos na jednego z ponad 800 kandydatów. Sprawdź, jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za granicą.GłosujGłosuj


Podziel się

OpinieNa terenie Polski głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą osoby, które posiadają czynne lub bierne prawo wyborcze, czyli ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się 26 maja i to właśnie wtedy należy udać się do lokali wyborczych, które będą otwarte od 07.00 do 21.00. Głosując w miejscu zameldowania, nie trzeba przechodzić żadnej dodatkowej rejestracji. Wystarczy stawić się w niedzielę w lokalu wyborczym, który należy do obwodu naszego zameldowania, z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Jeśli dane nazwisko widnieje w spisie wyborców, otrzymasz kartę do głosowania. Ważna karta w nagłówku będzie posiadała napis: „Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019”. W lewym górnym rogu powinien znaleźć się numer okręgu wyborczego. Poniżej wydrukowane są listy z kandydatami, zaś w tytule każdej z nich znajduje się nazwa komitetu wyborczego oraz numer listy, do której on przynależy. W prawym dolnym rogu powinien być stempel Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

Aby głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 był ważny, należy odnaleźć listę komitetu, na który chcemy zagłosować, następnie trzeba postawić „x” w okienku przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Możemy oddać głos tylko na jedną osobę z wybranej listy, a prawidłowo postawiony „x” to dwie przecinające się linie w obrębie wyznaczonego kwadratu.

Głos w wyborach do Europarlamentu będzie nieważny, gdy:

  • postawimy krzyżyk poza obrębem wyznaczonego miejsca,
  • postawimy więcej niż 1 krzyżyk na wybranej liście,
  • oddamy pustą kartę do głosowania.

Sprawdź, jak oddać głos na karcie do głosowania:

Państwowa Komisja Wyborcza daje swoim obywatelom możliwość głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zamieszkania. Można skorzystać z trzech możliwości:

Wpisanie do rejestru wyborców

Złożenie pisemnego wniosku o wpisanie do rejestru wyborców będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które na stałe mieszkają poza miejscem zameldowania. Jeżeli skorzystamy z takiej opcji w wyborach do PE, nie będziemy musieli się martwić o rejestrację podczas następnych wyborów.

Podanie można złożyć zarówno osobiście (w Urzędzie Gminy), jak i przez internet przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie później niż do 21 maja. Warto pamiętać, że nasze nazwisko może widnieć tylko w jednym rejestrze, więc zostanie ono automatycznie usunięte ze spisu w miejscu zameldowania.

Dopisanie do rejestru wyborców

Jest to opcja tymczasowa i będzie ważna tylko podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Aby dopisać się do rejestru wyborców, należy podać dokładny adres tymczasowego pobytu. Podanie w tej sprawie składamy w Urzędzie Gminy, w której będziemy przebywać 26 maja, najpóźniej na 5 dni przed wyborami do PE. Wniosek można również przedłożyć drogą elektroniczną, na stronie rządowej: obywatel.gov.pl.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Gminy, w której mieszkamy, umożliwia oddanie głosu na terenie całej Polski, Unii Europejskiej oraz na polskich statkach morskich. Wzór podania można pobrać ze strony naszego UG lub napisać je samodzielne. Należy pamiętać o umieszczeniu imienia oraz nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, własnoręcznego podpisu oraz formułki: „Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.” Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Aby być uprawnionym do głosowania do PE, wystarczy zabrać zaświadczenie o prawie do głosowania do lokalu wyborczego, w którym chcemy oddać głos i pokazać je członkom Obwodowej Komisji Wyborczej.

Obywatele Polski, którzy posiadają czynne lub bierne prawo wyborcze, mogą oddać głos w wyborach do Europarlamentu 2019 w innym kraju Unii Europejskiej. Obywatele mieszkający bądź przebywający w państwie członkowskim mogą głosować na kandydata startującego w Polsce lub na osobę ubiegającą się o mandat europosła w kraju swojego pobytu. Jednakże należy pamiętać, że w wyborach można głosować tylko raz.

Aby zagłosować na kandydata startującego w Polskich wyborach, należy posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty i wpisać się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: ewybory.msz.gov.pl, nie później niż do 23 maja.

Jeżeli chcemy głosować na kandydata z kraju naszego pobytu, należy przestrzegać ordynacji wyborczej, która obowiązuje na terenie danego państwa. Zazwyczaj wiąże się to z wpisaniem do rejestru wyborców. W niektórych państwach wspólnoty wpis następuje automatycznie po zarejestrowaniu tam swojego pobytu.

Warto pamiętać o tym, że w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu wybory do Parlamentu Europejskiego są obowiązkowe, a za złamanie przymusu wyborczego grożą kary w postaci grzywny lub aresztu. Jeśli figurujesz w spisie obywateli któregokolwiek z wymienionych państw, musisz zagłosować w wyborach do PE.

Więcej informacje na temat przepisów wyborczych obowiązujących w danym europejskim kraju znajdziesz tutaj: europa.eu.

Czy można głosować w wyborach do Europarlamentu 2019 spoza Unii Europejskiej? Lokale do głosowania są tworzone dla Polaków na całym świecie. Jedynym warunkiem jest minimalna liczba obywateli naszego kraju przebywających na terenie danego obwodu wyborczego i wynosi ona 15 osób. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy lokal wyborczy, wystarczy skontaktować się z konsulatem.


Czytaj więcej…

Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować w wyborach do

Głosowanie w wyborach do Europarlamentu 2019 rozpocznie się 26 maja. Każdy Polak, który ukończył 18. rok życia, ma prawo oddać głos na jednego z ponad 800 kandydatów. Sprawdź, jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za …

Źródło: Wirtualna Polska

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować

Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą; możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do …

Źródło: Gazeta Pomorska

Wybory do Parlamentu Europejskiego. To powinieneś wiedzieć

26 maja Polacy wezmą udział w głosowaniu i wybiorą swoich reprezentantów w Brukseli. Posłowie do Europarlamentu wybierani są co pięć lat. Udział w wyborach jest dobrowolny, jednak warto pamiętać o tym, że Parlament Europejski odpowiada m.in. za …

Źródło: Bankier

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować w Poznaniu?

Już w niedzielę wybierzemy reprezentantów Polski w Parlamencie Europejskim. Jak i na kogo głosować w Poznaniu? W jakich godzinach czynne są lokale wyborcze? Zapraszam do niezbędnika wyborczego. Maraton wyborczy trwa. W październiku 2018 …

Źródło: Czas na Poznań (komunikaty prasowe) (Blog)

Twój głos ma znaczenie! Jak głosować w wyborach do Parlamentu

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Do rejestru wyborca wpisany jest z urzędu na podstawie miejsca swojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił adres …

Źródło: Twoje Zagłębie – Bezpłatny Tygodnik Regionalny

Wybory do Europarlamentu 2019 – jak oddać głos i na ilu …

Z zasadami wyborów do Europarlamentu 2019 powinien zaznajomić się każdy, kto już 26 maja odda głos. Czynne prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18.

Źródło: Wiadomości Radio Zet

Głosowanie w wyborach do europarlamentu to prościzna …

Z lekcji wiedzy o społeczeństwie lub z broszur informacyjnych Unii Europejskiej wiemy, że głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest powszechne, czyli głosować może każdy obywatel Unii, który posiada bierne prawa wyborcze; równe, …

Źródło: naTemat

Wybory do europarlamentu 2019. Ile zarabia europoseł?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce już 26 maja. Polacy wybiorą w nich swoich 51 europosłów. Ile zarabia poseł … Miały zostać przeznaczone na potrzeby partyjne. Jak sam tłumaczył, był to jeden z powodów odejścia z Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Onet.pl

Wybory do PE 2019: Jak rozdzielane są mandaty w Parlamencie …

Bardzo skomplikowana jest obowiązująca w Polsce procedura przydzielania mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Łączy dwie metody podziału: D'Hondta i Hare'a-Niemeyera, pierwsza dotyczy skali całego kraju, druga – poszczególnych …

Źródło: Dziennik.pl

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *