Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Gdzie głosować bez …

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Gdzie głosować bez ...

Pierwszym zadaniem PKW jest ustalenie, które komitety mogą uczestniczyć w podziale mandatów, a więc które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy. PKW bierze pod uwagę łączną liczbę ważnych głosów oddanych na wszystkie komitety oraz liczbę ważnych głosów oddanych na konkretny komitet i wylicza odsetek. 5-procentowy próg dotyczy zarówno komitetów partii, jak i koalicji wyborczych.

Następnie PKW dokonuje podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety. Rozdzieli 52 mandaty, mimo że europosłami zostanie – na razie – 51 kandydatów. To efekt pozostawania w PE – pomimo brexitu – deputowanych brytyjskich. 52. polski mandat pozostanie w zawieszeniu, do czasu aż Wielka Brytania ostatecznie opuści UE.

Podziału mandatów pomiędzy komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy, dokonuje się metodą D’Hondta. Polega ona na tym, że łączną liczbę ważnych głosów oddanych na każdy z komitetów dzieli się kolejno przez 1, 2, 3, 4 i kolejne liczby naturalne. Spośród tych ilorazów wybiera się – kolejno – 52 największe, podporządkowując je poszczególnym komitetom.

Teraz następuje najbardziej skomplikowana część procedury – podział mandatów przypadających na każdy z komitetów pomiędzy jego listy okręgowe. Kodeks wyborczy opisuje to w sposób następujący: „Odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, liczbę głosów ważnych oddanych na listę kandydatów danego komitetu wyborczego kolejno w każdym okręgu mnoży się za każdym razem przez liczbę przypadających danemu komitetowi mandatów, a następnie tak otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych oddanych we wszystkich okręgach na listy kandydatów tego komitetu wyborczego. Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę mandatów przypadających danej liście kandydatów. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania w odniesieniu do wszystkich list kandydatów danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela się tym listom kandydatów tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy kandydatów, które nie uzyskały jeszcze żadnego mandatu”.

To właśnie metoda Hare’a-Niemeyera, zwana metodą matematycznej proporcji bądź największych reszt. W uproszczeniu – PKW bierze się kolejno za okręgi; mnoży liczbę mandatów każdego z komitetów przez liczbę głosów oddanych na listę okręgową, a wynik dzieli przez łączną liczbę głosów oddanych na ten komitet w skali kraju. Daje to z reguły wyniki z kilkoma cyframi po przecinku. Ale w pierwszym kroku bierze się pod uwagę tylko części całkowite, przed przecinkiem, które kolejno wskazują liczbę mandatów dla danego komitetu. W drugim kroku bierze się pod uwagę części ułamkowe i pozostałe do rozdzielenia mandaty przyznaje się listom, które mają owe największe reszty.

Ta metoda podziału mandatów pomiędzy listy okręgowe powoduje, że przed wyborami nie wiadomo ile mandatów przypadnie na każdy z 13 okręgów wyborczych. Decyduje oczywiście wielkość okręgu (przy wyborach do PE obejmują b. różne liczby mieszkańców) oraz frekwencja w danym okręgu. Znacząco wyższa frekwencja w którymś z okręgów daje szansę na dodatkowy mandat. To ile mandatów dostanie dany komitet w okręgu nie zależy od tego, ile mandatów w tym okręgu dostanie inny. Uzyskanie mandatu zależy od głosowania na ten komitet w innych okręgach. Pojawia się w ten sposób rodzaj rywalizacji w obrębie jednego komitetu pomiędzy okręgami. W poprzednich wyborach do PE na poszczególne okręgi przypadało od dwóch do siedmiu mandatów. Najsilniejsze komitety zdobywały w okręgu maksymalnie trzy miejsca w europarlamencie.

Ostatnim etapem procedury ustalania wyników wyborów jest przyznanie mandatów konkretnym kandydatom. Otrzymują je kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ramach danej listy. W sytuacji gdyby dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a gdyby i ta liczba była równa, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie.


Czytaj więcej…

Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować w wyborach do

Głosowanie w wyborach do Europarlamentu 2019 rozpocznie się 26 maja. Każdy Polak, który ukończył 18. rok życia, ma prawo oddać głos na jednego z ponad 800 kandydatów. Sprawdź, jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za …

Źródło: Wirtualna Polska

Wybory do europarlamentu 2019 – oficjalna data, zasady. Jak

Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie UE mają prawo podejmować indywidualnie decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania – jedynym ograniczeniem narzuconym przez Parlament jest obowiązek odbycia wyborów …

Źródło: Dziennik Bałtycki

Wybory do Parlamentu Europejskiego. To powinieneś wiedzieć

26 maja Polacy wezmą udział w głosowaniu i wybiorą swoich reprezentantów w Brukseli. Posłowie do Europarlamentu wybierani są co pięć lat. Udział w wyborach jest dobrowolny, jednak warto pamiętać o tym, że Parlament Europejski odpowiada m.in. za …

Źródło: Bankier

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować

Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą; możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do …

Źródło: Gazeta Pomorska

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować w Poznaniu?

Już w niedzielę wybierzemy reprezentantów Polski w Parlamencie Europejskim. Jak i na kogo głosować w Poznaniu? W jakich godzinach czynne są lokale wyborcze? Zapraszam do niezbędnika wyborczego. Maraton wyborczy trwa. W październiku 2018 …

Źródło: Czas na Poznań (komunikaty prasowe) (Blog)

Jak rozdzielane są mandaty w wyborach do PE? Wyjaśniamy

Obowiązująca w Polsce procedura przydzielania mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Łączy dwie metody podziału: D'Hondta i Hare'a-Niemeyera, pierwsza dotyczy skali całego kraju, druga – poszczególnych okręgów. Wszystkie wyliczenia …

Źródło: Wprost.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Gdzie głosować bez …

Zachęcamy do jak najwcześniejszej wizyty w urzędzie, aby przed samymi wyborami nie oczekiwać w długich kolejkach – mówi Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania. … Kto może zagłosować? Prawo do głosowania w wyborach europejskich w większości państw mają obywatele po ukończeniu 18 roku życia (także w Polsce). Wyjątkiem jest Austria, w której głosować można od ukończenia 16 lat. Głosować w Poznaniu mogą również …

Źródło: Głos Wielkopolski

Wybory do Europarlamentu 2019 – jak oddać głos i na ilu …

Z zasadami wyborów do Europarlamentu 2019 powinien zaznajomić się każdy, kto już 26 maja odda głos. Czynne prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18.

Źródło: Wiadomości Radio Zet

Głosowanie w wyborach do europarlamentu to prościzna …

Z lekcji wiedzy o społeczeństwie lub z broszur informacyjnych Unii Europejskiej wiemy, że głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest powszechne, czyli głosować może każdy obywatel Unii, który posiada bierne prawa wyborcze; równe, …

Źródło: naTemat

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *