Usuną kolejny tysiąc ton azbestu z terenu powiatu konińskiego

Usuną kolejny tysiąc ton azbestu z terenu powiatu konińskiego

Starostwo Powiatowe w Koninie zakończyło procedurę przetargową i wyłoniło wykonawcę tegorocznego zadania realizowanego w ramach Programu usuwania azbestu. Ponownie została nim firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w m. Złotniki. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych prowadzone będą do 29 listopada. Realizacja wniosków odbywać się będzie wg kolejności ich złożenia przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie jednej z gmin powiatu konińskiego. Przewidywany efekt ekologiczny 12. edycji programu, to ponad tysiąc ton odpadu azbestowego, który zostanie unieszkodliwiony na składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie.

Od początku 2019 roku do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa wpłynęło ponad 350 wniosków i nadal są przyjmowane. Będą one sukcesywnie przekazywane wykonawcy zadania aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. W tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 450 tysięcy złotych.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest na stronie www.bip.powiat.konin.pl, można go również odebrać osobiście w starostwie lub w urzędach gmin.

Jedenaście lat realizacji Programu usuwania azbestu pozwoliło unieszkodliwić prawie dziesięć tysięcy ton wyrobów azbestowych z blisko czterech tysięcy nieruchomości. Powiat koniński przeznaczył na to zadanie ponad 4 mln złotych środków własnych oraz 2 mln 200 tys. dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

polecane:
FLESZ: Wakacje Polaków coraz bardziej egzotyczne.


Czytaj więcej…

Starostwo rozpoczęło 12. edycję „Programu usuwania azbestu.” Z …

Starostwo Powiatowe w Koninie zakończyło procedurę przetargową i wyłoniło wykonawcę tegorocznego zadania realizowanego w ramach Programu usuwania azbestu. Ponownie została nim firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w m. Złotniki.

Źródło: Konin NaszeMiasto.pl

Usuną kolejny tysiąc ton azbestu z terenu powiatu konińskiego

Kolejny tysiąc ton azbestu zniknie z powiatu konińskiego. Starostwo rozpoczęło dwunastą edycję programu, którego celem jest usunięcie szkodliwego materiału. W przetargu wyłoniono firmę, która będzie w tym roku zajmować się usuwaniem azbestu z …

Źródło: LM.pl – Pierwszy portal w regionie – Konin, Koło słupca, Turek

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *