Ukraina: przywódcy religijni składają życzenia świąteczne wiernym …