Turbowichura. Duża awaria prądu na terenie Wrocławia …