Treść uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Treść uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd IFIRMA SA ("Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku.

Nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2019-04-25 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu


Czytaj więcej…

Treść uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku. Nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie …

Źródło: Interia

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *