Trąby powietrzne, gwałtowne burze. Załamanie pogody w Polsce