Tomasz Kędziora: Całe życie czeka się na takie momenty