Tokio 2020: Kantor/Łosiak – Thole/Wickler. Relacja na żywo