Sydney, Australia. Gwałtowne burze i powodzie błyskawiczne