Strajk nauczycieli w poniedziałek! Kurator komunikuje

Strajk nauczycieli w poniedziałek! Kurator komunikuje

W poniedziałek rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli, który organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele oczekują podwyżek.

– Strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia do odwołania  – poinformował na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes związkowców. O tym, czy ma się on odbyć, dydaktycy i związkowcy zdecydowali w referendum strajkowym, które zostało zorganizowane w szkołach.

W strajku ma uczestniczyć większość szkół i przedszkoli w Polsce. Na terenie miasta Mielca i gminy Czermin strajk ma odbyć się oficjalnie w 29 placówkach oświatowych, gdzie działa mielecki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. W piątek 5 kwietnia odbyło się spotkanie przedstrajkowe w mieleckim oddziale ZNP. –  Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i 100% frekwencję. Jesteśmy dumni, że mamy możliwość współpracy z tak wspaniałymi ludźmi, którym leży na sercu dobro oświaty, i którzy mają w sobie odwagę cywilną, aby poprowadzić innych! Widzimy się w poniedziałek na strajku! – przekazuje zarząd ZNP Mielec za pośrednictwem Facebooka.

MAPA STRAJKUJĄCYCH SZKÓŁ – dane Koalicji „Nie dla chaosu w szkole”

Podkarpacki Kurator Oświaty opublikował specjalny komunikat w związku ze zbliżającym się strajkiem nauczycieli.

W związku z pytaniami rodziców przypominam, że:

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i z tego obowiązku nie zwalnia go przystąpienie nauczycieli do strajku.

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o trudnościach w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych rodziców dzieci i uczniów w formie np. oświadczenia, ogłoszenia na stronie www przedszkola/szkoły, wiadomości w e-dzienniku. Jednak zawiadomienie nie może sugerować rodzicom nieposyłania dzieci do przedszkola, do szkoły w tym czasie.

Zapewnienie opieki ma się odbywać zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno —wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty ([email protected])

 


Czytaj więcej…

Strajk nauczycieli w poniedziałek! Kurator komunikuje

Na terenie miasta Mielca i gminy Czermin strajk ma odbyć się oficjalnie w 29 placówkach oświatowych, gdzie działa mielecki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. W piątek 5 … na strajku! – przekazuje zarząd ZNP Mielec za pośrednictwem Facebooka.

Źródło: Portal hej.mielec.pl

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *