Strajk nauczycieli: Egzaminy mogą zostać unieważnione? RPO i …

Strajk nauczycieli: Egzaminy mogą zostać unieważnione? RPO i ...

Strajk nauczycieli doprowadzi do unieważnienia egzaminów szkolnych?

MEN – w odpowiedzi na zapowiadany strajk nauczycieli – umożliwiło powołanie do zespołów egzaminacyjnych wszystkie osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne. Dzięki temu możliwe ma być przeprowadzenie egzaminu, jeśli dojdzie do masowego strajku. Jak podaje „DGP” dyrektor szkoły dostał możliwość nawiązania stosunku pracy (ewentualnie zawarcia umowy cywilnoprawnej) z osobami mającymi kwalifikacje, o których mowa w rozporządzeniu.

ZNP i RPO zauważa, że rozporządzenie zawiera wiele nieścisłości.

  1. Nowelizacje rozporządzeń weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (wskazano, że wynika to z możliwej potrzeby skorzystania z nowelizacji w roku szkolnym 2018/2019).
  2. Problem w tym, że informacje dotyczące sposobu organizowania oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz gimnazjalnego muszą być ogłaszane NIE PÓŹNIEJ niż 10 września roku szkolnego, w którym egzaminy te będą przeprowadzane.
  3. Co ciekawe, właśnie ten zapis MEN często wykorzystywało do zapewnień, że terminów egzaminów nie można przesunąć.

„DGP” cytuje Adama Bodnara:

Taki tryb wprowadzania regulacji prawnych jest sprzeczny z zasadą poprawnej legislacji, może podważać zaufanie obywateli do państwa oraz wprowadzać atmosferę niepokoju i chaosu w szkołach, które znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminów dla podwójnej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich.

Strajk nauczycieli jednak zaszkodzi uczniom? RPO: MEN źle używa pojęć

RPO uważa, że w rozporządzeniu nieprawidłowo użyto określenia "nauczyciele". Niezbędne do uznania kogoś za nauczyciela jest nawiązanie z nim stosunku pracy.

Adam Bodnar: Dlatego też należy przyjąć, że z ustawy wynika, iż pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich, przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenia zawodowego, nie wszystkie osoby wykonujące pracę polegającą na uczeniu mogą być uznane za nauczycieli. Decydujące jest istnienie stosunku pracy w danym miejscu. Nauczycielami w świetle art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela są np. osoby o kwalifikacjach nauczycielskich zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej albo emerytowani pedagodzy.

ZNP dodaje, że szkoły jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych w postaci: umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Zobacz też: Strajk nauczycieli. Kiedy się rozpocznie? Które szkoły wezmą w nim udział?

Egzamin ósmoklasisty – harmonogram

polecane:
FLESZ: Co zrobić z dzieckiem gdy nauczyciele strajkują


Czytaj więcej…

Strajk nauczycieli: Egzaminy mogą zostać unieważnione? RPO i …

… dniem następującym po dniu ogłoszenia (wskazano, że wynika to z możliwej potrzeby skorzystania z nowelizacji w roku szkolnym 2018/2019). Problem w tym, że informacje dotyczące sposobu organizowania oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, …

Źródło: Gazeta Krakowska

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *