STRAJK NAUCZYCIELI. Co zrobić w poniedziałek? Jak …

STRAJK NAUCZYCIELI. Co zrobić w poniedziałek? Jak ...
Zdjęcie ilustracyjne. Foto: pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. Foto: pixabay

Sławomir Broniarz poinformował, że strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia. – Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ . Zgodnie z uchwalą ZG ZNP od 8.04 zaczynamy strajk!! – napisał Broniarz. Co mogą zrobić rodzice, jakie prawa i świadczenia im przysługują?

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.

Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku. Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki.

Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.

Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.

Rodzice dzieci poniżej ósmego roku życia mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w razie niespodziewanego zamknięcia szkoły. Rodzic lub prawny opiekun, który musi zajmować się dzieckiem musi złożyć u pracodawcy niezbędne dokumenty. Jednym z nich jest oświadczenie o niespodziewanym zamknięciu szkoły.

Drugi dokument to wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A. W przypadku przedsiębiorców i małych firm, świadczenie wypłaca ZUS i tam od razu zanosimy dokumenty.

Wówczas należy też złożyć formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 8 roku życia. Oprócz tego należy złożyć zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3) w przypadku pracownika. Jeśli jest się osobą ubezpieczoną w ZUS – druk ZUS Z-3a. Jeśli jest się przedsiębiorcą – ZUS Z-3b.

Ważną rzeczą jest też kwestia niezapowiedzianego zamknięcia szkoły. Ma ono miejsce, jeśli rodzic został poinformowany w czasie krótszym, niż siedem dni do dnia zamknięcia. Doniesienia medialne nie są powiadomieniem o zamknięciu szkoły.

W takim przypadku, otrzymuje się 80 proc. wynagrodzenia, jak w przypadku choroby dziecka. W ciągu roku rodzic ma 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z powodu nagłego zamknięcia placówki oświatowej.

Rodzice uczniów do 14 roku życia mogą wziąć dwa dni płatne opieki (16 godzin). Oprócz tego jest też opcja urlopu na żądanie, które można zgłosić tego samego dnia (za zgodą pracodawcy). Można też wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Źródło: rmf24.pl


Czytaj więcej…

STRAJK NAUCZYCIELI. Co zrobić w poniedziałek? Jak …

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom …

Źródło: Najwyższy Czas!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *