Strajk nauczycieli. Apel dolnośląskiego kuratora oświaty

Strajk nauczycieli. Apel dolnośląskiego kuratora oświaty

„Analizując sytuację, wojewoda podkarpacki i podkarpacki kurator oświaty, zwracają się w szczególności do tych organów prowadzących, w których strajk nauczycieli może zagrozić zbliżającym się egzaminom, jak np. w mieście Rzeszowie, z prośbą o udzielenie wsparcia dyrektorom szkół będących w tej trudnej sytuacji i podjęcie skutecznych działań zapewniających powołanie zespołów nadzorujących tak, aby najbliższe egzaminy w gimnazjum i w szkole podstawowej odbyły się planowo” – zaznaczyła w poniedziałek kurator.

Rauch przypomniała, że „zdecydowana większość (64 proc.) szkół i placówek w woj. podkarpackim pracuje zgodnie z planem, zapewniając uczniom zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, nawet w sytuacji lokalnie przeprowadzanych akcji strajkowych”.

„W związku z występującymi trudnościami z wielką troską i zrozumieniem wiele organów prowadzących oraz dyrektorów szkół i nauczycieli podeszło również do organizacji i przebiegu zbliżających się egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty” – podkreśliła kurator.

Jej zdaniem „wszystkim nam zależy, aby w przeddzień tych egzaminów uczniowie i ich rodzice nie byli zaabsorbowani innymi problemami niż troską o jak najlepszy jego wynik, który będzie decydował po wielu latach nauki o przyjęciu do wybranej szkoły”.

Przypomniała, że „celem zapewnienia skutecznego przebiegu egzaminu dyrektor szkoły ma możliwość działania zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i egzaminu maturalnego”.

Wprowadzone 2 kwietnia 2019 r. zmiany w przepisach polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub w placówce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, czyli dyrektor będzie mógł powołać w skład zespołów nadzorujących przebieg tych egzaminów w salach egzaminacyjnych.

Kurator zauważyła, że „zmiana ta pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących”.

„Z treści rozporządzenia wynika, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w sytuacji, gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, będą mogli być powoływani inni nauczyciele (także spoza tej szkoły), w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub placówce” – napisała Rauch.

Zaznaczyła także, że jednocześnie wprowadza się zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego w przypadku, gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 uczniów.

„A zatem w sytuacji, gdy wyłonienie zespołów nadzorujących z nauczycieli danej szkoły nie będzie możliwe, można powołać do nich osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, które zgłosiły swój akces do prac także przez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Rzeszowie” – zaznaczyła.

Podkarpacka kurator oświaty poinformowała, że dyrektorom szkół jest udostępniona baza licząca ponad 200 zgłoszeń od osób spełniających wymogi.

„Deklarują one chęć pracy z zespołach nadzorujących przebieg egzaminu w szkołach Podkarpacia i Rzeszowa i tylko od aktywności dyrektorów szkół, woli rozwiązana problemu i chęci współpracy zależy w tym momencie przyszłość wielu uczniów i rodziców” – dodała kurator.

Zadeklarował też pomoc, bieżącą informacje i poprosiła o współdziałanie.

Rauch przypomniała także, że wszystkie osoby zainteresowane pracami w zespołach nadzorujących proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego „Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów”, który został umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Czytaj więcej…

Strajk nauczycieli. Apel dolnośląskiego kuratora oświaty

Zdaniem dolnośląskiego kuratora oświaty, jeśli strajk nauczycieli w kolejnych dniach będzie kontynuowany, może zagrozić organizacji egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasisty. Dlatego też Roman Kowalczyk apeluje, by na czas zbliżających się …

Źródło: Onet.pl

Podkarpackie. Kurator oświaty o wsparciu dyrektorów szkół w …

Podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch w wydanym oświadczeniu napisała, że wraz z wojewodą zwraca się organów prowadzących, w których strajk nauczycieli może zagrozić zbliżającym się egzaminom, z prośbą o udzielenie wsparcia dyrektorom …

Źródło: PortalSamorzadowy.pl

Strajk nauczycieli. Kuratorium w Rzeszowie szuka ochotników do …

W związku ze strajkiem nauczycieli kuratorium oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór ochotników do pracy w komisjach egzaminacyjnych. Egzaminy gimnazjalistów rozpoczynają się już w środę, a w przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy ósmoklasistów.

Źródło: Rzeszów.Wyborcza.pl

200 nauczycieli zgłosiło się na ochotnika do prac w komisjach …

Analizując sytuację, Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty, zwracają się w szczególności do tych organów prowadzących, w których strajk nauczycieli może zagrozić zbliżającym się egzaminom, jak np. w mieście Rzeszowie, z prośbą o …

Źródło: Nowiny24

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *