Stifler wyznał, że ma zespół Aspergera. Opowiedział, jak wpłynęło to …