"Sprawca przemocy potrafi manipulować, stwarza pozory". Czego …