Spędził w więzieniu 16 lat za gwałt. Pisarka przeprasza za …