Słyszała pani o tej młodej Skolimowskiej, która zdobyła złoto …