Służby przerwały akcję poszukiwawczą w zalanej kopalni w …