Ślubne buty księżnej Diany zawierały ukrytą wiadomość. Prawda …