Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował list do …