Rok na zgłoszenie źródła ciepła. W gminie lub w sieci