Rau: Ukończenie Nord Stream 2 stworzy deficyt bezpieczeństwa