Radziła innym „wyp***lać”. Chciała zostać dyrektorem w placówce …