Przez Czechy przeszła trąba powietrzna. Ogromne zniszczenia