Przemysław Czarnek nie przyszedł. "Pogarda i tchórzostwo"