Przemówienia, kwiaty i wspomnienia. Upamiętniono 78. rocznicę …