Przed posiedzeniem RPP, w marcu stopy procentowe już na …