Prof. Socha: nie tylko PIMS wśród powikłań pocovidowych u dzieci