Preis ostro o Kukizie i pracy dla TVP. "Przeżywam jakiś rodzaj …