Polowanie na czarownice. Ministerstwo stworzy listę by piętnować …