Podwyżka emerytur, trzynasta emerytura: 18.03.2019. Dla kogo io …

Podwyżka emerytur, trzynasta emerytura: 18.03.2019. Dla kogo io ...

– Ciekawe, jaka w tym roku będzie ta podwyżka, 10 zł dostaniemy? – mówi z lekką ironią pan Wiesław, emerytowany rolnik. Na emeryturę przeszedł 14 lat temu. – Dobrze, że ta emerytura jest, bo moi dziadkowie to nawet tego nie mieli jeszcze przed wojną. Nam dużo nie trzeba, ale węgiel kupić za coś musimy, leki też – stwierdza mieszkaniec powiatu brodnickiego.

Mowa oczywiście o corocznej waloryzacji rent i emerytur w KRUS. Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2019 roku. Według danych z III kwartału 2018 roku przeciętna miesięczna liczba emerytur wypłacanych przez KRUS wynosiła 911 tysięcy.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2019 roku wynosi 102,86%. – Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – tłumaczyła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Szefowa tego resortu we wtorek 12 lutego podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku.

W przypadku emerytur rolniczych, art. 7 ustawy przewiduje, że w 2019 r. emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana kwota podwyżki w wysokości 70 zł, określona w art. 5 ustawy.

Kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86%), jednak „Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.100,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.100,00 zł”, przekazał KRUS.

Do 1.100,00 zł nie zostaną podwyższone:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.
 • dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333 zł 02 gr,
 • dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 222 zł 01 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 33 zł 30 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł 27 gr,
 • ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222 zł 01 gr.

– Przeciętna emerytura z FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł – z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł – podała 12 lutego minister Elżbieta Rafalska.

Sprawdź też: Czy emeryturę można pobierać z KRUS i ZUS jednocześnie? Od czego zależy jej wysokość?

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 7,9 mld zł, przekazało ministerstwo.

Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie kwoty emerytury podstawowej został wydany 13, a ogłoszony 20 lutego 2019 r.

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w marcu. Jak tłumaczy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, waloryzację wprowadzono, żeby emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen np. energii, czy gazu. Podwyższe podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia.


Czytaj więcej…

Podwyżka emerytur, trzynasta emerytura: 18.03.2019. Dla kogo io …

Od 1 marca 2019 r. świadczenia emerytalne i rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie podwyższone zostały najniższe świadczenia. 1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej …

Źródło: Strefa Biznesu

Waloryzacja rent i emerytur 2019 w KRUS. Ile teraz wyniesie? Jakie …

Prezes KRUS wydał komunikat dotyczący waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku. Już w I połowie … Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie kwoty emerytury podstawowej został wydany 13, a ogłoszony 20 lutego 2019 r.

Źródło: Gazeta Pomorska

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *