Podręcznik do WOS-u uczy zaskakujących "potrzeb". Nauczyciel …