Pierwszy koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego w czwartek …