Paszport covidowy: już go możesz pobrać z IKP. Niedługo w …