Orlen musi wyłożyć większe środki. Decyduje się przyszłość …