Odludzie – opis, o czym jest film, czy jest książka, czy warto …