Niemiecki dziennik o sporze między Polską a UE. „To próba sił, a …