Nie poleci do światła zmrocznik, zmierzchnica, miodunka, pawica …