Narzeczony Anity Werner zaraził ją pajsą do sportu. Początki nie …