Najważniejsze, żebyśmy mogli być dumnymi obywatelami w naszym …