Możliwości finansowe Polskiej Grupy Górniczej oraz sprawa unijnej …